DISCLAIMER 

Op het gebruik van deze website (www.littlemoonlight.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door  gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te  hebben aanvaard. 

Gebruik van informatie 

Little Moonlight streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met  de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Little Moonlight niet in voor de volledigheid, juistheid of  actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als  een vervanging van juridisch advies. 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Little Moonlight aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die  voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen  Little Moonlight en de gebruiker van de website ontstaan. 

E-mail 

Little Moonlight garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige  ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden  gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail  met Little Moonlight te corresponderen, accepteert u dit risico. 

Hyperlinks 

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Little Moonlight heeft geen invloed op websites van derden  en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Little Moonlight aanvaardt dan ook geen  aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden. 

Intellectuele eigendomsrechten 

Alle publicaties en uitingen van Little Moonlight zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele  eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op  welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Little  Moonlight daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.